top of page
51657290828_dde6f342d9_o_edited.jpg

Zprávy ESTMA

ETHICS
Zprávy ESTMA

Zákon o transparentních opatřeních v těžebním sektoru (dále jen zákon) byl uzákoněn 16. prosince 2014 a vstoupil v platnost 1. června 2015. Zákon plní mezinárodní závazky Kanady přispívat ke globálnímu úsilí o zvýšení transparentnosti a odvrácení korupce v těžebním sektoru. požadavkem na těžební subjekty působící v Kanadě, aby každoročně zveřejňovaly konkrétní platby provedené všem vládám v Kanadě a v zahraničí.

bottom of page